::     ::     ::     ::

 

 

SoundDesign s r. o.

 

Ľ. Fullu 36

IČO: 35795492

845 01 Bratislava

IČ DPH: SK2020257613

SLOVAKIA

fax: +421 2 654 56 546

 

sounddesign@sounddesign.sk

 
Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom BA I, spis. zn.: Sro22436/B

Výhradné zastúpenie pre SR a ČR:

Partner:


Napíšte nám

 

Vaša e-mail adresa 
Kontakt - telefón/mobil 
Predmet